Video přednášky, které navazují na knihu Dva domovy, určená pro děti žijící v rozdělené rodině.
Obsahuje sekci jak pro děti, tak i pro dospělé.

Přednášky pro pedagogy MŠ
"Dva domovy"

Vážení pedagogové v MŠ a pečovatelé o předškolní děti,

děkuji, že jste souhlasili se zkušebním shlédnutím video přednáškového materiálu pro podporu dětí, které se ocitly v nelehké životní situaci rozchodu rodičů, ve které se často neorientují, prožívají těžkosti, kterým samy nerozumí a neumí si samy říci o pomoc a podporu.

S aktuální mírou rozvodovosti v ČR a neklesajícím trendem je těchto dětí každý rok velká řada. Velmi málo rodičů si s takovou situací umí poradit důstojně s co nejmenšími emočními zraněními a následky pro ty, co z jejich vztahu a lásky kdysi přišli na svět. Vím, že se s takovými dětmi setkáváte ve školkách a někdy jste to právě vy, kdo může dětem poskytnou alespoň nějaký pevný bod a laskavé přijetí v jejich turbulentní situaci.

S tímto záměrem jsem před 3 lety vydala knížku 2 Domovy, která může fungovat jako klíč, co otevírá zamčené dveře, nabízí prostor, kde s dětmi můžeme v bezpečí prozkoumat, co že se to v jejich životě právě děje, nabídnout jim porozumění adekvátní jejich věku, a naději ve stabilnější budoucnost.

Děkuji Vám za to, že shlédnete tuto natočenou přednášku a pošlete mi svou zpětnou vazbu, aby byla co nepřínosnější právě pro vás, pedagogy.

Všem z vás, kdo se se mnou podělíte o své zkušenosti, dojmy, otázky a vyjádření, nechám záznam přednášky v její konečné podobě bezplatně zpřístupněn pro  vaše další využití.

Mým záměrem je podpořit nejen děti, ale i jejich rodiče, pedagogy, pečovatele a také otevřít společenské téma a vnést do něj více laskavosti, moudrosti, podpory.

#1 - Přednáška

#2 - Práce s knihou

#3 - Aktivity s dětmi

#4 - Otázky a odpovědi

#5 - Cvičení

Až shlédnete tato videa, napište mi prosím.

Až shlédnete tato videa, napište mi prosím

 • Jak byly informace v něm pro vás srozumitelné a relevantní?
 • Které informace pro vás byli nejdůležitější/nejpřínosnější.
 • Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s dětmi v situaci rozchodu rodičů?
 • Co je pro vás nejčastější či největší výzvou, obtíží.... ?
 • Jaké další informace, aktivity, podporu k tomuto tématu byste ještě uvítali?
  ( besedu, přednášky, možnosti písemných otázek a odpovědí, zprostředkování dlaších odborných pohledů - psychologů, ..... praktický workshop s traumaterapeuty zaměřenými na práci s dětmi českými či zahraničními...); konferenci živou nebo on-line s vícero odborníky z různých oborů s dotýkající se této tematiky...)
 • Máte zájem o knihy zmiňované ve videích?
 • Jaká je podle vašeho cítění hodnota a adekvátní, zaplatitelná cena za tento soubor přednáškových videí?
  A) 300 Kč
  B) 500 Kč
  C) jiná - jaká?
 • Jak hodnotíte a jak se vám pracuje s knížkou Dva domovy.

Příjmy za tento projekt přispívají k možnostem rozvoje tohoto projektu, nejsou zdrojem mé obživy.

Kniha  2 domovy i přednáška a její záznam vznikly z mé osobní zkušenosti a potřeby uchopit toto téma s větší moudrostí a laskavou podporou, než jak jsem se s ním ve většinové společnosti setkávala. 

Děkuji Vám za Váš čas, pozornost a spolupráci,
Šárka Weberová 

O AUTORCE

Šárka Weberová

Šárka Weberová je rodinná koučka, mentorka, průvodkyně životními změnami a máma Bruna a Mariannky. Spolu s manželem pečují celkem o čtyři děti, z nichž tři mají dva domovy.

V Česku je většinové společenské nastavení rodiny – táta, máma, děti. Přitom rozvodová míra je kolem 50 %, v čemž není zahrnuta rozchodová míra, což ve výsledku může být 70 % párů, které mají děti a rozcházejí se. To znamená, že to není jev, který se neděje. Na českém trhu přitom prakticky neexistuje literatura, která by s dětmi otevřeně mluvila o tématu dvou domovů, dala jim obrazový maják v situaci, kdy jejich máma a táta nežijí spolu a také jim pomohla uvědomit si, že v této situaci nejsou samy. Vlastně je tady pár knížek, které se o to snaží. Dělají to ale tak podivným způsobem, že mě vyprovokovaly, k tomu napsat knihu Dva domovy.“