LIDÉ, BEZ NICHŽ BY KNIHA DVA DOMOVY
NESPATŘILA SVĚTLO SVĚTA

"Proč jste knize Dva domovy věnovali svůj čas, nápady a podporu?"

Šárka Weberová

autorka
„V Česku je většinové společenské nastavení rodiny – táta, máma, děti. Přitom rozvodová míra je kolem 50 %, v čemž není zahrnuta rozchodová míra, což ve výsledku může být 70 % párů, které mají děti a rozcházejí se. To znamená, že to není jev, který se neděje. Na českém trhu přitom prakticky neexistuje literatura, která by s dětmi otevřeně mluvila o tématu dvou domovů, dala jim obrazový maják v situaci, kdy jejich máma a táta nežijí spolu a také jim pomohla uvědomit si, že v této situaci nejsou samy. Vlastně je tady pár knížek, které se o to snaží. Dělají to ale tak podivným způsobem, že mě vyprovokovaly, k tomu napsat knihu Dva domovy.“

Děkuji všem těmto lidem, kteří mě ve vydání této knihy podpořili (energií, inspirací, svou prací, důvěrou i finančně).

Všichni tito lidé věřili, že vydání této knihy má velký smysl. A díky nim můžete touto knihou své děti podpořit i vy.

Děkuji vám, přátelé!


 

Bára Buchalová

ilustrátorka
„Když je dítě šťastné a směje se, není nic víc. Máma a táta jsou jako dvě nohy jedné bytosti. Věřím, že tato kniha může pomoci dětem i dospělým najít bezpečné a šťastné propojení těchto dvou světů a být tichým důvěrníkem i společníkem na nelehké cestě."
www.barabuchalova.com

Hana Kolbe

grafická designerka
„Laskavá, barevná, jednoduchá, srozumitelná, hravá... pracovala jsem na této knižce ráda a s chutí."
hanakolbe.wix.com/hanakolbe

Iveta Vařečková

redaktorka
„Nejdříve s touhou ukázat synovi (5), že dva domovy nežije sám. Při vzniku knihy mi pak naplno došlo, kolika malých dětí se téma týká, a v tu chvíli zvítězila smysluplnost, která knihu dovedla až k tisku.“

Zdeněk Weber

mentor, jednatel společnosti True Self s.r.o.
„Jsem otcem tří nádherných dětí, z nichž dvě mají dva domovy. Jsem hrdý na to, jakým způsobem dokážu se svými expartnerkami tuto situaci zvládat s láskou, zranitelností, nedokonalostí a lidskostí. Cesty se rozcházejí, láska může zůstat, ale především - děti zůstávají a potřebují lásku rodičů, orientaci, podporu a porozumění. A právě kniha Dva domovy je k tomu skvělým přítelem na cestě. Děkuju Šárce, své ženě, za to, že tuhle vizi realizuje a sdílí se světem. “

Václav Němeček

mentor, jednatel společnosti True Self s.r.o.
„Protože mi dává smysl podporovat konání a projekty, které vychází ze skutečné lidské potřeby a autentické prožité skutečnosti, a tam kde je potřeba tuto cestu sdílet s ostatními."